Biển báo nguy hiểm

Nhà sản xuất
Mã sản phẩm

BIỂN BÁO NGUY HIỂM

Biển báo nguy hiểm

BIỂN BÁO NGUY HIỂM

Biển báo nguy hiểm

Biển báo nguy hiểm gồm 46 kiểu được đánh số thứ tự từ biển số 201 đến biển số 246 nhằm báo cho người sử dụng đường bộ biết trước tính chất của sự nguy hiểm trên đường để có biện pháp phòng ngừa, xử trí.

Biển báo nguy hiểm có dạng hình tam giác đều, nền màu vàng, trên có vẽ hình màu đen mô tả sự việc báo hiệu nhằm báo cho người tham gia giao thông phía trước có đoạn đường nguy hiểm.