CỌC(TRỤ) PHÂN LÀN GIAO THÔNG CÓ PHẢN QUANG CỨNG

Nhà sản xuất
Mã sản phẩm

CỌC(TRỤ) PHÂN LÀN GIAO THÔNG CÓ PHẢN QUANG CỨNG

CỌC(TRỤ) PHÂN LÀN GIAO THÔNG CÓ PHẢN QUANG CỨNG

CỌC(TRỤ) PHÂN LÀN GIAO THÔNG CÓ PHẢN QUANG CỨNG

CỌC(TRỤ) PHÂN LÀN GIAO THÔNG CÓ PHẢN QUANG CỨNG

 Trụ cao 75cm ,có 3 lằn phản quang .
– Màu sắc: màu đỏ .
– Trụ làm bằng nhựa PE 

- Đây là sản phẩm lắp đặt trên trên đường để phân cách không gian theo cùng hướng hoặc Hướng khác nhau của phương tiện giao thông,nhằm hỗ trợ thêm cho các biển báo  trên đường

Thông tin liên liên hệ:

Công ty TNHH KD TM Tổng Hợp Thanh Long

Địa chỉ: Số 24/5 Thanh Lãm, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội

Website: http://baoholaodongthanhlong.com/

Email: bhldthanhlong@gmail.com

Hotline: 0978 911 268 hoặc 0433 535 536