Biển báo công trường đang thi công 5km/h

Nhà sản xuất
Mã sản phẩm

BIỂN BÁO CÔNG TRƯỜNG ĐANG THI CÔNG 5KM/H

Biển báo công trường đang thi công 5km/h

BIỂN BÁO CÔNG TRƯỜNG ĐANG THI CÔNG 5KM/H

Biển báo công trường đang thi công 5km/h

- Chất liệu : tole tráng kẽm.

 - Biển báo được sơn và dán decal 3M.

- Nội dung trên biển báo được dán decal 3M theo thực tế thi công của các công trình, hoặc theo yêu cầu của khách hàng.

- Chân đế làm bằng thép, gia công chắc chắn, đứng vững.

- Mã hiệu: biển báo chữ nhật số 46, có chân.

- Kích thước mặt biển báo: 100x40cm.

- Chiều cao biển báo: 124cm.

- Có màng phảng quang

 - Nhận làm theo nhu cầu các loại biển