Tấm cao su chịu dầu

Nhà sản xuất
Mã sản phẩm

CAO SU TẤM CHỊU DẦU KT: 550 x 550 x (3,5,8,10)

Tấm cao su chịu dầu

CAO SU TẤM CHỊU DẦU KT: 550 x 550 x (3,5,8,10)

Tấm cao su chịu dầu

Tấm cao su chịu dầu Kích thước: 550 x 550 x (3,5,8,10)
- Mầu sắc: mầu đen

- Kích thước: 550 x 550 x (3,5,8,10); theo yêu cầu của khách hàng

- Tiêu chuẩn kỹ thuật:

+ Vật liệu chính

:

Cao su thiên nhiên, cao su tổng hợp đặc chủng

+ Tiêu chuẩn áp dụng

:

TCVN 4509-2006; 1594-87; 1595-88; 2229-77