Sào cách điện lồng rút 110KV

Nhà sản xuất
Mã sản phẩm

SÀO CÁCH ĐIỆN LỒNG RÚT 110KV

Sào cách điện lồng rút 35KV

SÀO CÁCH ĐIỆN LỒNG RÚT 110KV

Sào cách điện lồng rút 110KV

Sào cách điện lồng rút 110KV thử nghiệm theo TCVN 5587:1991 với các chỉ tiêu như sau:

     1.Chiều dài của sào cách điện:

Phần cầm tay: 841mm/ mức qui định là: ≥600mm

Phần cách điện: 3.365mm/ mức qui định là: ≥1.400mm

2.Độ bền điện cao áp tần số công nghiệp (thử phân đoạn) đạt: 330KV/1min

3. Độ bền kéo dọc trục đạt: 150Kg/1min

4. Độ bền cơ của sào khi thử uốn ( tỷ số giữa bán kinh cong tại điểm đặt lực sào cách điện) đạt: 17%/ mức qui định là: ≤20%

Kết luận: Sản phẩm đạt tiêu chuẩn an toàn cách điện.