QUẦN ÁO CHÔNG HÓA CHẤT MICROGARD 2000 ANH

Nhà sản xuất
Mã sản phẩm

QUẦN ÁO CHÔNG HÓA CHẤT MICROGARD 2000-ANH QUỐC

QUẦN ÁO CHÔNG HÓA CHẤT MICROGARD 2000 ANH

QUẦN ÁO CHÔNG HÓA CHẤT MICROGARD 2000-ANH QUỐC

QUẦN ÁO CHÔNG HÓA CHẤT MICROGARD 2000 ANH QUỐC

Model 111 WH20-00-111-03

 

Cấu tạo gồm 2 lớp: Polyethylene film và Nonwoven inner layer, có thể bảo vệ không cho hạt bụi có kích thước >0,1 microns đi qua

+Type 5-B sử dụng trong môi trường bụi dạng thể rắn

+Type 6-B sử dụng trông môi trường chất lỏng văng bắn.

+EN 14126 Chống các tác nhân lây nhiễm

+DIN 32781 Sử dụng trong phun thuốc trừ sâu.

+EN 1073-2 Chống ô nhiễm bụi phóng xạ.

+EN 1149-5 Chống tĩnh điện.

+Thiết kế đường chỉ may theo cấu trúc Bound Seam (không có khe hở giữa các lớp chỉ may).

Thông tin liên liên hệ:

Công ty TNHH KD TM Tổng Hợp Thanh Long

Địa chỉ: Số 24/5 Thanh Lãm, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội

Website: http://baoholaodongthanhlong.com/

Email: bhldthanhlong@gmail.com

Hotline: 0978 911 268 hoặc 0433 535 536