QUẦN ÁO CHỐNG HÓA CHẤT MICROCHEM 3000 ANH QUỐC

Nhà sản xuất
Mã sản phẩm

QUẦN ÁO CHỐNG HÓA CHẤT MICROCHEM 3000 ANH QUỐC

QUẦN ÁO CHỐNG HÓA CHẤT MICROCHEM 3000 ANH QUỐC

QUẦN ÁO CHỐNG HÓA CHẤT MICROCHEM 3000 ANH QUỐC

QUẦN ÁO CHỐNG HÓA CHẤT MICROCHEM 3000 ANH QUỐC

Model 111 YE30-W-00-111-03

Cấu tạo gồm 3 lớp External film barrier layer va 2 lớp Nonwoven layers.

+ Type 3-B chống chất lỏng văng bắn mạnh

+ Type 4-B chống chất lỏng dạng phun trực tiếp.

+ Type 5-B sử dụng trong môi trường bụi dạng thể rắn.

+ EN 14126 Chống các tác nhân lây nhiễm

+ EN 1073-2 Chống ô nhiễm bụi phóng xạ.

+ EN 1149-5 Chống tĩnh điện

 

Thông tin liên liên hệ:

Công ty TNHH KD TM Tổng Hợp Thanh Long

Địa chỉ: Số 24/5 Thanh Lãm, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội

Website: http://baoholaodongthanhlong.com/

Email: bhldthanhlong@gmail.com

Hotline: 0978 911 268 hoặc 0433 535 536