ỐNG NHỰA LƯỚI MỀM BƠM NƯỚC

Nhà sản xuất
Mã sản phẩm

ỐNG NHỰA LƯỚI MỀM BƠM NƯỚC 

ỐNG NHỰA LƯỚI MỀM BƠM NƯỚC

ỐNG NHỰA LƯỚI MỀM BƠM NƯỚC 

ỐNG NHỰA LƯỚI MỀM BƠM NƯỚC

Ống nhựa dẻo lưới dẫn nước,chất liệu sản xuất bằng nhựa dẻo PVC,kết hợp với lớp chỉ sợi POLYESTER nắm giữa ống nhằm tăng độ bền cho ống nhựa dẻo lưới dẫn nước

Ống nhựa dẻo lưới dẫn nước gồm các ống có phi 18, phi 21, phi 25, phi 30, phi 35, phi 40

Chiều dài ống: 50m/1 cuộn

Thông tin liên liên hệ:

Công ty TNHH KD TM Tổng Hợp Thanh Long

Địa chỉ: Số 24/5 Thanh Lãm, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội

Website: http://baoholaodongthanhlong.com/

Email: bhldthanhlong@gmail.com

Hotline: 0978 911 268 hoặc 0433 535 536