Dùi cui cao su

Nhà sản xuất
Mã sản phẩm

DÙI CUI CAO SU VIỆT NAM

Dùi cui cao su

DÙI CUI CAO SU VIỆT NAM

Dùi cui cao su

Dùi cui cao su Việt Nam 50cm đen được đúc từ cao su tổng hợp.

Sản phẩm sử dụng cho lực lượng bảo vệ, bảo an; điều khiển giao thông

Tay cầm gắn dây để đeo vào thắt lưng.