Họng tiếp nước chữa cháy

Nhà sản xuất
Mã sản phẩm

HỌNG TIẾP NƯỚC CHỮA CHÁY

Họng tiếp nước chữa cháy

HỌNG TIẾP NƯỚC CHỮA CHÁY

Họng tiếp nước chữa cháy

Tên sản phẩm: Họng tiếp nước chữa cháy – VCC-4

Mã sản phẩm: VCC-4

Mô tả: Họng tiếp nước chữa cháy - Họng tiếp nước chất lượng cao sử dụng trong phòng cháy chữa cháy giúp chữa cháy nhanh nhất trong trường hợp thiếu nước.