Chuông báo cháy Hàn Quốc

Nhà sản xuất
Mã sản phẩm

CHUÔNG BÁO CHÁY WOOSUNG HÀN QUỐC

Chuông báo cháy Hàn Quốc

CHUÔNG BÁO CHÁY WOOSUNG HÀN QUỐC

Chuông báo cháy Hàn Quốc

Thông số kỹ thuật

Chuông báo cháy woosung
- Xuát xứ: Hàn Quốc
- Chuông báo cháy được thiết kế phù hợp cho việc báo động cháy, điện năng tiêu thụ thấp, âm kêu lớn, dễ lắp đặt