Vòi chữa cháy D65 Hàn Quốc

Nhà sản xuất
Mã sản phẩm

VÒI CHỮA CHÁY D65 HÀN QUỐC

Vòi chữa cháy D65 Hàn Quốc

VÒI CHỮA CHÁY D65 HÀN QUỐC

Vòi chữa cháy D65 Hàn Quốc

Cuộn vòi chữa cháy D65 Hàn Quốc
- Cuộn vòi chữa cháy nhập khẩu chính hãng Hàn Quốc.

-Cuộn vòi chữa cháy (hay còn gọi là vòi rồng) dùng để dẫn nước từ van chữa cháy đến đám cháy.

- Cuộn vòi bao gồm khớp nối nhôm, có thể nối trực tiếp vào van, máy bơm, hoặc nối tiếp các cuộn vòi với nhau.
Vòi A: D65 (2 1/2")