Phao bơi cứu sinh xốp trắng đỏ

Nhà sản xuất
Mã sản phẩm

PHAO TRÒN CỨU SINH XỐP TRẮNG ĐỎ

Phao cứu sinh xốp trắng đỏ

PHAO TRÒN CỨU SINH XỐP TRẮNG ĐỎ

Phao bơi cứu sinh xốp trắng đỏ

Tên SP: Phao tròn trắng đỏ.
Kích cỡ: Đ ư ờng kính ngoài 680
Mầu sắc: Đỏ pha trắng.
Chất liệu: xốp .
Dùng trong cứu hộ sông nước, phụ kiện tầu thuyền.

 

Thông tin liên liên hệ:

Công ty TNHH KD TM Tổng Hợp Thanh Long

Địa chỉ: Số 24/5 Thanh Lãm, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội

Website: http://baoholaodongthanhlong.com/

Email: bhldthanhlong@gmail.com

Hotline: 0978 911 268 hoặc 0433 535 536