Nhà bạt trung đội cơ động

Nhà sản xuất
Mã sản phẩm

NHÀ BẠT TRUNG ĐỘI CƠ ĐỘNG 30M2

Nhà bạt trung đội cơ động

NHÀ BẠT TRUNG ĐỘI CƠ ĐỘNG 30M2

Nhà bạt trung đội cơ động

*     Trung đội 30 người: Diện tích 30m2.

*    Chiều dài: 6m

*    Chiều rộng: 5m

*    Chiều cao nóc: 2,7m

*    Chiều cao cạnh: 1,8m

*    Số cột cạnh: 8

*    Số cột nóc: 4

*    Số cửa ra vào: 2

*    Số cửa sổ: 6 KT:( 0,4*0,5)m

*   Nhà bạt trung đội cơ động có diện tích 30m3 được may bằng chất liệu vải dù 2 lớp để chống mưa nắng có dây và gim kèo theo ở các hồi và đỉnh nhà bạt.