Mặt nạ thoát hiểm hoả hoạn

Nhà sản xuất
Mã sản phẩm

MẶT NẠ PHÒNG ĐỘC THOÁT HIỂM HỎA HOẠN

Mặt nạ thoát hiểm hoả hoạn

MẶT NẠ PHÒNG ĐỘC THOÁT HIỂM HỎA HOẠN

Mặt nạ thoát hiểm hoả hoạn

  • Mặ nạ thoát hiểm hỏa hoạn có tách dụng lọc các loại hơi và khí độc phát sinh trong đám cháy như: hydroge cyanide, clorua hydro, acrolein, florua hydro, các ôxit nitơ, bromide hydro, khí lưu huỳnh, và đặc biệt là CO.

  • Bảo vệ toàn bộ vùng đầu trước tác hại của nhiệt độ và khói.

  • Được thiết kế với mọi khuôn mặt và lứa tuổi khác nhau.

  • Sử dụng dễ dàng, thao tác nhanh.