Bình cứu hoả mini Trung Quốc

Nhà sản xuất
Mã sản phẩm

BÌNH CHỮA CHÁY MINI TRUNG QUỐC

Bình cứu hoả mini Trung Quốc

BÌNH CHỮA CHÁY MINI TRUNG QUỐC

Bình cứu hoả mini Trung Quốc

Bình cứu hỏa, bình chữa cháy mini Trung Quốc giá 70.000VNĐ/bình
Bình chữa cháy dạng khí sạch, loại cầm tay, bình bằng thép, chữa các đám cháy nhỏ, trang bị cho xe máy, ôtô, bếp... . Không ảnh hưởng đến vật dụng và sức khỏe, có các loại bình mini Ý, mini Trung Quốc