Bình chữa cháy MFZ8 BC

Nhà sản xuất
Mã sản phẩm

BÌNH CHỮA CHÁY BỘT MFZ8 BC

Bình chữa cháy MFZ8 BC

BÌNH CHỮA CHÁY BỘT MFZ8 BC

Bình chữa cháy MFZ8 BC

Bình chữa cháy bột BC MFZ8 - 8kg

Bình chữa cháy dùng để chữa cháy các chất rắn, chất lỏng, chất khí và các chất khí hoá lỏng dễ cháy, chữa cháy kim loại bằng các loại bình bột đặc biệt.
Bình chữa cháy bột BC MFZ8 - 8kg có thể sử dụng để chữa cháy điện hạ thế ( dưới 1000V).
Kiểu: MFZ8
Sức chứa của Bình chữa cháy bột BC MFZ8 - 8kg là: 8±0.16 (kg)
Hiệu quả phun (s): ≥12
Phạm vi phun: (m) ≥5
Nhiệt độ hoạt động: 20~55
Phân loại: 22B,4A
Áp suất vận hành (MPa) 1.2
Thử nghiệm qua nước (MPa) 2.5